Doporučte známého

Smluvní podmínky programu „Doporuč známého“

Tyto podmínky programu „Doporuč známého“ (dále jen Podmínky) jsou smluvně závazné mezi Účastníkem programu, Doporučeným kandidátem a Společností CentralWork s.r.o.

1. Definice

1.1 Pro účely této smlouvy jsou definovány následující termíny:

„Doporučeným kandidátem“ se rozumí fyzická osoba, která nefiguruje v databázi společnosti CentralWork s.r.o., hledá nové zaměstnání a souhlasí s doporučením.

„Účastníkem programu“ se rozumí fyzická osoba, která je v okamžiku doporučení registrována v databázi společnosti CentralWork s.r.o. a poskytla kontaktní informace na Doporučeného kandidáta.

„Programem“ se rozumí program „Doporuč známého“.

„Klientem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodním vztahu se společnosti CentralWork, s.r.o.

2. Platnost programu

2.1 Platnost tohoto Programu začíná 01.09.2014 a je v platnosti až do dalšího oznámení ze strany společnosti CentralWork s.r.o.

3. Pravidla programu

3.1 Účastník programu musí být v okamžiku poskytnutí informací k Doporučenému kandidátovi registrován v databázi společnosti CentralWork s.r.o.

3.2 Účastník programu musí poskytnout jméno, příjmení, e-mail a telefon na Doporučeného kandidáta, který souhlasí s doporučením a to prostřednictvím formuláře na www.centralwork.cz nebo prostřednictvím emailu praha@centralwork.eu nebo prostřednictvím svého nadřízeného nebo telefonicky na telefonním čísle +420 226 258 227.

3.3 Doporučený kandidát v okamžiku doporučení ze strany Účastníka programu nefiguruje v databázi společnosti CentralWork s.r.o. V opačném případě bude Účastník programu o této skutečnosti informován ze strany společnosti CentralWork s.r.o. a nárok na odměnu v takovém případě pro Účastníka programu nevzniká.

3.4 Pokud Doporučený kandidát úspěšně absolvuje výběrové řízení, nastoupí do zaměstnání a:

a) odpracuje víc jak 500 hodin jako zaměstnanec společnosti CentralWork, s.r.o., má Účastník programu nárok na odměnu formou dárkových poukázek standardně v hodnotě 1.000 Kč.

b) nebo neukončí pracovní poměr ve zkušební době jako zaměstnanec Klienta, má Účastník programu nárok na odměnu formou dárkových poukázek v hodnotách 2.000 Kč, 5.000 Kč nebo 10.000 Kč dle nastavení podmínek programu Doporuč známého pro pracovní pozici, na kterou byl Doporučený kandidát přijat do zaměstnání ze strany Klienta. Pokud není na stránkách www.centralwork.cz stanoveno jinak, výše odměny ve vazbě na pozici je definována následovně:

  • administrativní, nižší technické pozice – 2.000 Kč
  • střední management – 5.000 Kč
  • top management - 10.000 Kč

3.5 Nárok na odměnu dle těchto podmínek nevzniká, pokud nedojde k splnění kritérii dle čl. 3 této smlouvy v době 12 měsíců ode dne doporučení Doporučeného kandidáta.

4. Vyplacení odměny

4.1 CentralWork s.r.o. je povinna zaslat oznámení o nároku na odměnu na emailovou adresu Účastníka programu do 30 kalendářních dnů ode dne splnění podmínek dle této smlouvy.

4.2 Odměna bude předaná nejdříve následující den po splnění kritérii dle této smlouvy na základě ověření totožnosti Účastníka programu v sídle společnosti CentralWork, s.r.o., ul. Třebohostická 3069/14, Praha 10. Účastník programu si odměnu může vyzvednout do 30 kalendářních dnů od oznámení zaslaného na emailovou adresu, která byla uvedená v přihlašovacím formuláři.

5. Obecné

5.1 Společnost CentralWork, s.r.o. si vyhrazuje právo určit typ dárkových poukázek.

5.2 Společnost CentralWork s.r.o. si vyhrazuje právo akci „Doporuč známého“ a její pravidla upravit, doplnit, změnit či zrušit. Aktuální podmínky programu Doporuč známého jsou na webových stránkách společnosti CentralWork s.r.o.