Ochrana osobních údajů pro firmy

Osobní údaje potenciálního klienta vyplývající z kontaktního formuláře slouží výhradně ke zpracování nabídky společností CentralWork s.r.o., IČ: 27952223, se sídlem Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spis. zn. C 128941 (dále jen „CentralWork“).

CentralWork ochrana osobních údajů pro firmy

Osobní údaje potenciálního klienta nejsou předávány dalším subjektům. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno. Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že CentralWork provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby CentralWork odstranil takto závadný stav.