Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uchazeče vyplývající z kontaktního formuláře a zaslaného životopisu slouží výhradně výběru uchazečů o pracovní místa přímo nabízená či zprostředkovávaná společností CentralWork s.r.o., IČ: 27952223, se sídlem Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spis. zn. C 128941 (dále jen „CentralWork“).

CentralWork ochrana osobních údajů

CentralWork je agenturou práce a osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání. Udělení souhlasu k dalšímu zpracování mimo pracovní nabídky, na kterou uchazeč bezprostředně reaguje, je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno. Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že CentralWork provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby CentralWork odstranil takto závadný stav.